Zpět na hlavní stránku billboardů   Pro větší názornost si můžete prohlédnout reálné umístění tohoto bilboardu a jeho reklamní efekt.

9. Lipůvka

Atraktivní oboustranná plocha umístěná kolmo k vozovce na silnici I.třídy ve směru Brno-Blansko s viditelností 400m.