Zpět na hlavní stránku billboardů Pro větší názornost si můžete prohlédnout reálné umístění tohoto billboardu a jeho reklamní efekt.

7. Svinošice

V této lokalitě jsou umístěny 2 ks oboustranných billboardů a 1 ks pouze s jednou pohledovou plochou ve směru Brno - Blansko. Panely jsou situovány vždy kolmo k vozovce na silnici I. třídy ve směru Brno - Blansko. Viditelnost panelu je zhruba 500m a denní frekvence je cca 10.000 vozidel.