Zpět na hlavní stránku billboardů   Pro větší názornost si můžete prohlédnout reálné umístění tohoto billboardu a jeho reklamní efekt.

6. Mikulov
Billboard je osazen kolmo ke komunikaci na silnici ve směru Mikulov - Lednice, nedaleko hraničního přechodu, denní frekvence pohybu aut cca 10.000 vozidel.