Zpět na hlavní stránku billboardů   Pro větší názornost si můžete prohlédnout reálné umístění tohoto billboardu a jeho reklamní efekt.

5. Letiště BRNO Tuřany

2 ks billboardů jsou umístěny kolmo k příjezdové komunikaci v blízkosti odbavovací haly, jejich viditelnost je cca 1000m.