Zpět na hlavní stránku billboardů   Pro větší názornost si můžete prohlédnout reálné umístění tohoto billboardu a jeho reklamní efekt.

 

4. Štefánikova třída Brno

45 ks reklamních panelů o rozměru 300x150 cm se nacházejí na jedné z nejrušnějších brněnských tepen se značnou frekvencí městské hromadné dopravy (autobusy, tramvaje), automobilové dopravy a se značným pohybem chodců. Tyto billboardy jsou umístěny rovnoběžně s vozovkou na oplocení Jaselských kasáren v prostoru autobusové zastávky Šumavská, kde denně zastavuje cca 150 dálkových spojů ve směru Blansko, Kuřim, Svitavy, Bystré, Hradec Králové, Boskovice, Tišnov atd.. Tento formát billboardů je u našich klientů oblíben hlavně díky svojí finanční dostupnosti pro střední podnikatelské vrstvy.